• Contactar
 • Acord del Consell de Govern de 10 de març de 2015

ENQUESTES A L'ESTUDIANTAT

NOVETAT: Ja podeu consultar els resultats de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent del curs 2022/2023 2n quadrimestre.  


Les enquestes a l'estudiantat són una eina per a la millora i l'avaluació de la docència de la UPC, que es recull quadrimestralment a través de 2 instruments: les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat i les enquestes a l'estudiantat sobre les assignatures.

L'objectiu és enquestar a la totalitat de l'estudiantat sobre la docència rebuda, tant en els estudis de Grau com de Màster.
Serveixen:

 1. Per millorar l'activitat docent i de tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i desenvolupament de les assignatures.
 2. Com a indicadors de satisfacció pel seguiment i acreditacions de les titulacions.
 3. Com a indicadors d'avaluació del professorat:
 • - Certificació de la seva activitat docent
 • - Promoció (juntament amb altres indicadors)
 • - Incentius econòmics (juntament amb altres indicadors)

A través d'aquesta aplicació:

 • L'estudiantat pot realitzar les enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures durant un període concret
  del quadrimestre (s'informa degudament a l'estudiantat) i consultar els resultats de les enquestes a nivell
  d'assignatura de la seva titulació.
 • El professorat pot consultar els resultats de les seves enquestes durant els diferents períodes
  des de que està vinculat a la UPC i pot consultar els resultats de les enquestes a nivell d'assignatura del
  seu centre.  

 


INFORMACIÓ D'INTERÈS

 • - Disponible l'Acord de Consell de Govern CG/2020/06/03, de 8 d'octubre de 2020, pel qual s'aprova la planificació de les enquestes d'assignatures i actuació docent, i que entre altres, s'aprova la realització d’una consulta adreçada a tot l'estudiantat sobre les assignatures, que substitueix les enquestes de docència i actuació docent pel primer quadrimestre del curs 2020/21.

 • - Disponible l'acord de la Comissió Permanent en el què es confirma la suspensió de les enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures pel 2n quadrimestre del curs actual 2019/20 i es substitueixen per una consulta informativa a tot el professorat i estudiantat (maig 2020)
 • - Podeu consultar el NOU document aprovat per Consell de Govern que regula el procés d'enquestes a estudiants de la UPC sobre l'actuació docent i les assignatures.
 • - També podeu consultar el document anterior que regulava el model d'enquestes a estudiants de la UPC sobre l'actuació docent i les assignatures aprovat pel Consell de Govern, el qual es troba en procés de derogació.


Accés Accedir a l'aplicació