• Contactar
 • Acord del Consell de Govern de 10 de març de 2015

Accés Accedir a l'aplicació

Pàgina web

Les enquestes a l’estudiantat són una eina per a la millora i l’avaluació de la docència de la UPC, que es recull quadrimestralment a través de 2 instruments: les enquestes a l’estudiantat sobre l’actuació docent del professorat i les enquestes a l’estudiantat sobre les assignatures.

L’objectiu és enquestar a la totalitat de l’estudiantat sobre la docència rebuda, tant en els estudis de Grau com de Màster.

Serveixen per a:

 1. Millorar l’activitat docent i de tots aquells aspectes relacionats amb l’organització i desenvolupament de les assignatures.
 2. Com a indicadors de satisfacció pel seguiment i acreditacions de les titulacions.
 3. Com a indicadors d’avaluació del professorat:
  1. Certificació de la seva activitat docent
  2. Promoció (juntament amb altres indicadors)
  3. Incentius econòmics (juntament amb altres indicadors)

A través d’aquesta aplicació,
 • L’estudiantat pot realitzar les enquestes sobre l’actuació docent i les assignatures durant un període concret del quadrimestre (s’informa degudament a l’estudiantat) i consultar els resultats de les enquestes a nivell d'assignatura de la seva titulació.
 • El professorat pot consultar els resultats de les seves enquestes durant els diferents períodes des de que està vinculat a la UPC i pot consultar els resultats de les enquestes a nivell d'assignatura del seu centre.
Accés Accedir a l'aplicació