• Contactar
  • Acord del Consell de Govern de 10 de març de 2015

En aquesta aplicació pots consultar els resultats de les enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures de períodes passats

                                                                                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ D'INTERÈS

  • Disponible l'Acord de Consell de Govern CG/2020/06/03, de 8 d'octubre de 2020, pel qual s'aprova la planificació de les enquestes d'assignatures i actuació docent, i que entre altres, s'aprova la realització d’una consulta adreçada a tot l'estudiantat sobre les assignatures, que substitueix les enquestes de docència i actuació docent pel primer quadrimestre del curs 2020/21.

  • - Disponible l'acord de la Comissió Permanent en el què es confirma la suspensió de les enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures pel 2n quadrimestre del curs actual 2019/20 i es substitueixen per una consulta informativa a tot el professorat i estudiantat (maig 2020)
  • - Podeu consultar el NOU document aprovat per Consell de Govern que regula el procés d'enquestes a estudiants de la UPC sobre l'actuació docent i les assignatures.
  • - També podeu consultar el document anterior que regulava el model d'enquestes a estudiants de la UPC sobre l'actuació docent i les assignatures aprovat pel Consell de Govern, el qual es troba en procés de derogació.


Accés Accedir a l'aplicació